Uczniowski Klub Sportowy City Zen został powołany do działania w lipcu 2011 roku. We wcześniejszych latach zawodnicy klubu startowali w barwach AZS AWF Poznań. Sekcja pływacka na obiekcie AWF w  Poznaniu istnieje od 2003 roku, gdzie treningi rozpoczęło 40 zawodników. Treningi młodych pływaków początkowo odbywały się tylko dwa razy w tygodniu. W chwili obecnej UKS City Zen ma pod swoją opieką 90 zawodników trenujących pływanie w pięciu grupach treningowych oraz sekcję Futsalu, która w pierwszym roku istnienia zgromadziła 20 zawodników.

Do najważnieszych osiagnięć zawodników klubu należą:
4 medale Mistrzostw Polski Młodzieżowców (Sandra Kaczmarek oraz Helena Rchwał)
4 medale Mistrzostw Polski Juniorów (Łukasz Stachowiak)
4 medale Mistrzostw Polski Młodzików (Waldemar Krakowiak)

UKS City Zen od początku swojego istnienia współpracuje z  amerykańskim klubem Mission Viejo Nadadores, ktorego trenerem jest Bill Rose. Kontakt zaowocował wyjazdem trenerów: Bogumiła Głuszkowskiego oraz Przemysława Lutomskiego na staż trenerski oraz zawodniczki Karoliny Głuszkowskiej do tego klubu. W roku 2012 na staż wyjeżdza trener Adrian Roszak.

 

Celem Klubu jest podejmowanie działań z zakresu pożytku publicznego w sferze:

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • nauki, edukacji oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Cele Klubu realizowane są poprzez:

 • podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w  tym 
 • w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów 
 • w tym zakresie;
 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu 
 • o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną 
 • i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i  zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie innych - pozasportowych zajęć, mających na celu rozwój intelektualny oraz krzewienie wartości patriotycznych dzieci i młodzieży w szkole a  także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
 • realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie kontaktów i współpracy poza granicami kraju z organizacjami 
 • i instytucjami o podobnych celach;
 • współudział w rozbudowie, remontach i utrzymaniu pomieszczeń budynku szkolnego oraz jego wyposażenia a także urządzeń i sprzętu sportowego;
 • integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców uczniów na terenie swego działania.