Program UKS CityZen uczy:

  • umiejętności sportowych
  • realizacji siebie
  • dążenia do doskonałości w życiu codziennym
  • pracy w zespole 
  • samodyscypliny
  • uczciwego współzawodnictwa